ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τι είναι το υπερηχογράφημα? ⧇  Πώς εκτελείται? ⧇ Τι απεικονίζεται? ⧇ Από τη διάγνωση στη θεραπεία

Τι είναι το υπερηχογράφημα?

Με τη χρήση των υπερήχων και τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί να απεικονιστεί η ανατομία των έσω γεννητικών οργάνων. Το ακουστικό κύμα διαπερνά τους ιστούς και ανακλάται με διαφορετική ένταση, ανάλογα με την πυκνότητα και τη σύσταση των ιστών.

Έτσι, και χωρίς τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας, καταγράφεται σε αληθινό χρόνο ένας χάρτης της γυναικείας πυέλου.

Η ιατρική εκμεταλλεύεται αυτή τη δυνατότητα για τη διάγνωση τυχόντων ανωμαλιών ή απλά την επιβεβαίωση της φυσιολογικής ανατομίας.

Πώς εκτελείται?

Με τη χρήση διακοιλιακής ή διακολπικής κεφαλής. Η διακοιλιακή κεφαλή τοποθετείται σε επαφή με το δέρμα της κατώτερης κοιλιακής χώρας.

Με τη χρήση γέλης και συνήθως δια μέσω μιας πλήρους ουροδόχου κύστης ο υπερηχογραφιστής μετακινεί την κεφαλήν ώστε να απεικονίσει τη μήτρα, της ώοθήκες ή ακόμα συχνότερα το κύημα σε μια εγκυμοσύνη.

Με τη χρήση της διακολπικής κεφαλής, η ειδική κεφαλή εισχωρεί στον κόλπο και τα ακουστικά κύματα βρίσκονται εγγύτερα των οργάνων στόχος, χωρίς τυχούσες παρεμβολές από αέρια στο έντερο.

Αυτό καθιστά την εικόνα πιο ευκρινή , ιδανικό όταν ελέγχονται μικρές δομές , όπως οι ωοθήκες ή μια αρχόμενη κύηση. Η διάρκεια της εξέτασης ποικίλει από 10 έως και 30 λεπτά , αναλόγως των δομών και της ζητούμενης λεπτομέρειας. Θεμιτό είναι να μη χρησιμοποιούνται κρέμες την ημέρα της εξέτασης για την αποφυγή παρεμβολών στην απεικόνιση.

Τι απεικονίζεται?

Στην οθόνη απεικονίζεται η γυναικεία πύελος που εμπεριέχει την ουροδόχο κύστη και το έντερο , αλλά βέβαια και τα έσω γεννητικά όργανα την μήτρα , τον τράχηλο και τις ωοθήκες. Σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν οι σάλπιγγες που φυσιολογικά δεν απεικονίζονται, το ενδομήτριο, ο δουγλάσιος χώρος και η περιτοναική κοιλότητα καθώς φυσικά και το έμβρυο σε μαι εγκυμοσύνη.

Λαμβάνονται τομές προς όλες τις κλινικά σημαντικές κατευθηύνσεις, ενώ υπάρχει και η δυνατόυητα λήψεων γωτογραφιών 3D. Οι κλινικά σημαντικές απεικονήσεις τυπώνονται συνοδευτικά με το πόρισμα.

Λαμβάνονται μετρήσεις των δομών που ενδιαφέρουν και περιγράφονται οποιεσδήποτε ανωμαλίες. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι γίνεται συσχέτιση των ευρημάτων με το φυσιολογικό ή με συγκεκριμένες παθολογίες.

Από τη διάγνωση στη θεραπεία

Για κάθε σωστή διάγνωση σημαντική προυπόθεση είναι η λεπτομερής λήψη του ιστορικού και η συσχέτιση όλων των τυχόντων κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων.

Άρα σημαντική είναι η άψογη συνεργασία με το θεράποντα , αλλά φυσικά και η γνώση και η εμπειρία του υπερηχογραφιστή στα θέματα της μαιευτικής και της γυναικολογίας.

Από εκεί και πέρα είναι πιθανό κάθε πόρισμα να συνοδεύεται από οδηγίες για περαιτέρω κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ή από οδηγίες για φαρμακευτική ή χειρουργική αντιμετώπιση.

Σαφώς κάθε γυναίκα πρέπει να κατατοπιστεί αν χρειαστεί να παραπεμθεί στους κατάλληλους ειδικούς ή να επικοινωνήσει με τον θεράποντα γυναικολόγο ή οικογενειακό γιατρό.

Επιπλέον πολλές φορές συστήνεται επανεξέταση για την παρακολούθηση δυναμικών καταστάσεων ή για μια περιοδική εξέταση ρουτίνας.

Start typing and press Enter to search