ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

Μαιευτικό υπερηχογράφημα

Αρχόμενη κύηση ⧇ Εξωμήτριος κύηση ⧇ Πολύδυμη κύηση ⧇ Υπερηχογράφημα ανάπτυξης ⧇ Προδρομικός πλακούντας ⧇ Μήκος τραχήλου

Αρχόμενη κύηση

Κάθε εγκυμοσύνη που ξεκινά με τα κλασικά συμπτώματα (αμηνόρροια, ζάλη, κόπωση, μαστοδυνία) και επιβεβαιώνεται με ένα θετικό τεστ καταλήγει στην υπερηχογραφική απεικόνιση. Μια πολύ σημαντική εξέταση για τον ορισμό της ηλικίας κύησης με τη μέτρηση του κεφαλουραίου μήκους του εμβρύου, αλλά και την επιβεβαίωση της βιωσιμότητας της κύησης με τη μέτρηση της καρδιακής λειτουργίας. Έτσι γίνεται και η διάγνωση μιας παλίνδρομης κύησης ή μιας αναπόφευκτης αποβολής. Αιμορραγίες στο πρώτο τρίμηνο προκαλούν σημαντικό άγχος και χρήζουν προσεκτικής μελέτης των οπισθοπλακουντιακών αιματωμλατων.

Εξωμήτριος κύηση

Σοβαρή επιπλοκή της αρχόμενης κύησης , όπου το έμβρυο εμφυτεύεται εκτός της μητρικής κοιλότητας και πιο συχνά στις σάλπιγγες. Με ένα προσεκτικό υπερηχογρλαφημα είναι εφικτή η απεικόνιση της εξωμητρίου για την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη αντιμετώπιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις όσο πιο έγκαιρη είναι η διάγνωση τόσο πιο πιθανή είναι η φαρμακευτική αγωγή και η αποφυγή του χειρουργείου.

Πολύδυμη κύηση

Μια σαφώς πιο ευχάριστη κατάσταση είναι η διάγνωση της πολύδυμης κύησης , στη συντριπτική πλειοψηφία της δίδυμης κύησης. Με το υπερηχογράφημα μπορούμε όχι μόνο να καθορίσουμε τον αριθμό των εμβρύων αλλά και να διευκρινίσουμε τη χοριονικότητα (αριθμός πλακούντων) και την αμνιονικότητα (αριθμός αμνιακών σάκων) της κύησης. Τούτο είναι πολύ σημαντικό για την πρόγνωση της κύησης και απαραίτητο για τις παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση της κύησης.

Υπερηχογράφημα ανάπτυξης

Καθώς η εγκυμοσύνη προχωρά και σύμφωνα με την καθοδήγηση του θεράποντα μαιευτήρα και του προγεννητιστή, ο υπέρηχος μπορεί να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε την ομαλή ανάπτυξη του εμβρύου, λαμβάνοντας τις κατάλληλες μετρήσεις για τον υπολογισμό του μεγέθους (βιομετρία) και του περιβάλλοντος (ποσότητα αμνιακού υγρού, μέτρηση αντιστάσεων στα βασικά αγγεία-Doppler, εκτίμηση του πλακούντα). Ένα ποσοστό εμβρύων δεν εκπληρώνει όλο το γενετικό δυναμικό ανάπτυξης και βιώνει σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Το υπερηχογράφημα ως μέρος του βιοφυσικού προφίλ του εμβρύου είναι καθοριστικής σημασίας για την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό του πιθανού πρόωρου τοκετού που θα εξασφαληίσει ένα υγιές νεογνό.

Προδρομικός πλακούντας

Η εξέταση της θέσης του πλακούντα αποκαλύπτει μερικές φορές ανωμαλίες όπως την χαμηλή πρόσφυση. Από την επιλογή μεθόδου τοκετού ως και την επιθετική αντιμετώπιση πιο σοβαρών καταστάσεων , όπως ο επιπωματικός ή ο συμφητικός πλακούντας ο υπέρηχος είναι πολύτιμο εργαλείο που περιορίζει των κίνδυνο των σοβαρών αιμορραγιών του τρίτου τριμήνου.

Μήκος τραχήλου

Η προωρότητα αποτελεί ένα από τους σοβαρότερους κινδύνους για το αναπτθσσόμενο έμβρυο. Κάποιες φορές αιτία είναι η ανεπάρκεια του τραχήλου. Έτσι εκτίμηση του μήκους του τραχήλου και η παρακολούθησή του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης , ειδικά σε γυναίκες με παράγοντες κινδύνου μπορούν να κατευθύνουν τον θεράποντα στην έγκαιρη φαρμακευτική προγεστερόνη) ή χειρουργική (περίδεση) αντιμετώπιση.

Start typing and press Enter to search