ΤΟΚΕΤΟΣ

Περινεοτομή

 • τομή του μυϊκού συστήματος που υποστηρίζει μήτρα, έντερο και ουροδόχο κύστη
 • πραγματοποιείται μόνο εφόσον είναι απαραίτητη
 • πιο γρήγορη αποκατάσταση-επούλωση γεννετικής περιοχής
 • ενδέχεται να προκαλέσει ακράτεια και σεξουαλικές δυσλειτουργίες

Φυσιολογικός τοκετός

 • διενέργεια απαιτούμενων ιατρικών ελέγχων
 • προετοιμασία για το μαιευτήριο
 • παρακολούθηση και διαχείριση των σταδίων του τοκετού
 • διαχείριση των οδυνών του τοκετού

Καισαρική τομή

 • διενέργεια απαιτούμενων ιατρικών ελέγχων
 • προετοιμασία για το μαιευτήριο
 • επισκληρίδια αναισθησια
 • διαχείριση μετεγχειρητικών ενοχλημάτων

Τεχνητή Πρόκληση Τοκετού

 • τεχνητή έναρξη της διαδικασίας του τοκετού
 • εμπεριέχει κινδύνους και δεν πρέπει να γίνεται όταν δε συντρέχουν ιατρικοί λόγοι
 • τέτοιοι λόγοι είναι μεταξύ άλλων η προεκλαμψία ή μια σοβαρή ασθένεια της εγκύου

Εμβρυουλκία

 • έλξη του κεφαλιού του μωρού με ειδικά εργαλεία (κουτάλες)
 • συνηθίζεται όταν το έμβρυο παρουσιάζει βραδυκαρδία

Σικυουλκία

 • έλξη του κεφαλιού του μωρού με ειδικά εργαλεία (βεντούζες)

Start typing and press Enter to search